Kooperatív tanulásirányítást segítő irodalom

kooperatív tanulás, tanulásszervezés, proszociális képesség, kölcsönös bizalom

kooperatív tanulás, tanulásszervezés, proszociális képesség, kölcsönös bizalom

kooperatív tanulás, tanulásszervezés, proszociális képesség, kölcsönös bizalom

kooperatív tanulás, tanulásszervezés, proszociális képesség, kölcsönös bizalom

Az ember alapvető szükséglete mind az autonómia, mind az együttműködés pszichikus funkcióinak alkalmazása a környezettel való interakcióban.

Örvendetes, hogy az utóbbi években már természetes az együttműködés fontosságáról, és mindezek fejlesztését elősegítő kooperatív tanulásról beszélni. Ez azért is fontos, mert az eddigi megfigyelések a kooperatív tanulás hatékonyságára utalnak, hangsúlyozzák szerepét a tananyag elsajátításában és a tanulók szocializációjában. A csoport adta többlet, szociális erő, az együttesség hatása, a személyiség fejlődésének egyik lehetséges mozgatója. Motiváló szerepe elismert tényező és alkalmazásával olyan kognitív és humán értékek alakíthatók ki, amelyek a tanulókat segítik abban, hogy későbbi életükben, harmóniában éljenek környezetükkel és képesek legyenek a hatékony együttműködő minőségi munkára.
A kooperatív tanulás folyamatában a tanárnak a tudás forrásából sokkal inkább a tanulási helyzet menedzserévé, tanulásszervezőjévé kell válnia. A kooperáció kialakítása komoly előkészületeket, a tanár részéről rendkívül átgondolt munkát és alapvetően újszerű magatartást igényel. Megvalósításához elengedhetetlen, hogy minden pedagógus olyan szakmai tudással, módszertani felkészültséggel rendelkezzen, hogy ezt könnyedén meg tudja valósítani.

Ehhez a nagyon szép munkához kíván segítséget nyújtani ez a honlap, valamint az ajánlott és megvásárolható kiadványok, publikációk, jegyzetek.

kooperatív tanulás, tanulásszervezés, proszociális képesség, kölcsönös bizalom

Dr. Orbán Józsefné

Kooperatív tanulás: szervezés és alkalmazás

A könyv címkéi: oktatás-nevelés, együttműködő tanulás, tanulásirányítás, kooperatív módszerek, szociális értékek, kompetenciák, gyakorlati alkalmazás

Könyvismertető:

A mai pedagógiában és különböző tanfolyami ajánlásokban gyakran olvashatunk a kooperatív tanulásról, az integrált, inkluzív, interaktív, produktív, metakognitív, tevékenységközpontú, hátrányos helytetű, interkultúrális, differenciált oktatásról, és az ezekre, a tanulási formákra való felkészítésről. Akármelyiket nézzük, valamennyi alapoz a kooperatív tanulásra és módszereire. Vagyis ez azt jelenti, hogy a kooperatív tanulás szervezésének és módszereinek elsajátítása egyre inkább ajánlott a pedagógusok számára akármelyik tanulási folyamat célkitűzései mellet döntenek, vagy akár a hagyományos tanóráikat szeretnék színesebbé, érdekesebbé, gyermek centrikusabbá tenni.

A magyar pedagógiai szakirodalomban kevés olyan pedagógiai kiadvány, átfogó mű jelent meg, amely a pedagógusoknak konkrét segítséget nyújt a kooperatív tanulás megszervezéséhez. Ez a kiadvány ezt a hiány igyekszik pótolni.

A kiadványban, összhangban van, az elmélet és a gyakorlat, akár kézikönyvként is használható. Az elméleti anyagokhoz konkrét gyakorlati példák, ötletek kapcsolódnak.

A könyv foglalkozik a kooperatív tanulás elméleti alapjaival, külső és belső feltételeivel, a fejlesztendő kompetenciákkal. Ötleteket ad a csoportok alakításához, csoportfejlesztéshez, a különböző foglalkozás-modellek megtervezéséhez. Számtalan kooperatív módszert javasol a tanóra egyes szakaszaira és a fejlesztő értékelés megvalósításához. Felvázolja a tanár legfontosabb faladatait, és tippeket ad a hatékony kooperatív tanulásirányításhoz, a tanulási folyamat szabályozásához.

Hasznos oktatási segédanyag gyakorló pedagógusoknak, pedagógusjelölteknek és továbbképzést vezető tanároknak, tréningvezetőknek.

Vélemények a könyvről:

Orbán Józsefnének a kooperatív tanulás-tanítás témakörében írt oktatási segédanyaga valóban hasznos olvasmány és útmutató gyakorló pedagógusnak és pedagógusjelöltnek egyaránt. Emellett tanári továbbképzéseket vezető pedagógusok is haszonnal forgathatják a számtalan gyakorlati példát tartalmazó könyvet. A szerző érdeme, hogy nemcsak szakértője a kooperatív tanításnak, hanem pedagógusjelöltekbe is sikeres építette be e tanulásszervezés szeretetét és sajátíttatta el elméletét és gyakorlatát. Minderről az olvasó a bőséges gyakorlati példa kapcsán önmaga is meggyőződhet. Azt gondolom, hogy Orbán Józsefné könyve tényleges segítség lehet a kooperatív tanításhoz. (Dr. Melegh Csilla /egyetemi tanár, a könyv lektora/)

Orbán Józsefné könyvéből megismerhetők a kooperatív tanulás legfontosabb elméleti és gyakorlati vonatkozásai, kiváló útmutató a kezdőknek, de sokat meríthetnek belőle azok is, akik már megunták az eddig begyakorolt módszereket, és új módszerek, technikák iránt érdeklődnek.

Részletesen áttekinti a csoportalkotástól a tananyag feldolgozáson keresztül az értékelésen át az alkalmazható pedagógusszerepek széles skáláját. Sok példán és óramintán keresztül megismerhetők a gyakorlati lebonyolítás fázisai és megoldásai. Szóval ajánlom minden olyan érdeklődőnek, aki egy jól bevált és sikeres módszercsoportot szeretne alkalmazni munkájában.( Dr.Benda József /egyetemi tanár/)

Szívből gratulálok az elmúlt évtizedekben kikristályosodott pedagógiai úttörőmunkádnak, elméleti ismereteidnek és gyakorlati tapasztalataidnak összegzéséhez. Gyakorló tanárként, számos korszerű pedagógiai probléma megoldásához jól tudom használni a könyvet!Rendkívül sok síkon segít abban, hogy bárki facilitátorrá válhasson és korszerű, számos interakciót teremtő tanórákat szervezzen, vezessen. (Perjés Györgyi /matematika, kémia szakos tanár/)

Dr. Orbán Józsefné: A kooperatív tanulás: szervezés és alkalmazás című könyve nagyon tetszik nekem, mint gyakoroló HKT-s pedagógusnak. A könyv mind esztétikailag, mind szerkezetileg a mai kornak megfelelő, magas színvonalú, logikus felépítésű. Kezdő és gyakorló tanárok egyaránt sokat tanulhatnak belőle.

A könyvben a szerző nagy alapossággal tárja fel a témában fellelhető szakirodalmat. A kooperatív tanulás filozófiai, pszichológiai, neveléstörténeti hátterét. Kronológiai sorrendben megismerhetjük a HKT magyarországi történetét. Ezt követően a módszer elméleti alapjait, alkalmazásának feltételeit, módszereket olvashatjuk. Mindezt nagyon alaposan kifejti a szerző úgy, hogy akár kezdő pedagógus számára is érthető legyen.

A könyv nagy előnye az, hogy a mellékletben rengeteg gyakorlati útmutatót, óravázlatot közöl, így nagyon hasznos.
Érdekes véleményeket olvashatunk. A könyv olvasmányos, soraiból érezhető a szerző elkötelezettsége a módszer mellett. Minden pedagógusnak ajánlom, hogy sokszor forgassa ezt az igen hasznos szakirodalmat.

Büszke vagyok Ancira, hogy ilyen jól sikerült ezt az oktatási anyagot összeállítania.

Aki elolvassa, csak profitálhat belőle, s kedvet kaphat arra, hogy Ő is kipróbálja ezt a
módszert.

Gratulálok szerzőnek! (Kocsis Éva /tanítónő/)

Orbán Józsefné: A kooperatív tanulás: szervezés és alkalmazás című könyve nagyon hasznos mindazok számára, akik szeretnének kitörni a frontális tanórák egyhangúságából, és mindazoknak, akik szeretnék a tanulók számára színesebbé, emlékezetesebbé tenni mind a tanulást, mind a tanórákat. Orbán Józsefné nemcsak elméleti tudását osztja meg velünk, olvasókkal, hanem sokéves pedagógiai tapasztalatait is. A könyvből tehát ötleteket meríthetünk ahhoz, hogy hogyan szeretessük meg a tanulást a tanítványainkkal. A könyv összetett útmutató a kooperatív pedagógiáról: bemutatja a kooperatív pedagógia történetét, összefoglalja elméleti hátterét, valamint segítséget ad a kooperatív tanórák megszervezésében, kivitelezésében. Az olvasó lépésről-lépésre megismeri a kooperatív tanulásszervezés folyamatát, számos példán keresztül fedezi fel a kooperatív pedagógia módszereit. Orbán Józsefné könyve hasznos tanácsokkal és értékes információkkal látja el a pedagógusokat és a tanárjelölteket egyaránt. (Zadravecz Gréta /végzett hallgató/)

A könyv adatai:

A KÖNYV CÍME: Kooperatív tanulás: szervezés és alkalmazás
SZERZŐ: Dr. Orbán Józsefné
MEGJELENÉSI IDŐPONT: 2009
KIADÓ: Orbán & Orbán Bt.
NYELV: magyar
MŰFAJ: oktatási segédanyag
KÖTÉS, KIVITEL: ragasztó kötött
ILLUSZTRÁCIÓ: képek, rajzok
CÍM : Kooperatív tanulás: szervezés és alkalmazás
TERJEDELEM: 236 oldal
ALCÍM: Együttműködés a tanulásban
BORÍTÓ: színes nyomás, 250 gr-os műnyomó karton matt fóliával
ISBN : 978-963-06-7732-5 MÉRET: B/5

A könyv ára: megrendelés esetén 2000, – Ft(amely a postaköltséget nem tartalmazza).

Megvásárolható:az Alexandra könyvesboltokban.
Megrendelhető: orbananci@gmail.com

A KÖNYV TARTALMA

BEVEZETŐ

A KOOPERATÍV TANULÁS INTERDISZCIPLINÁRIS NÉZŐPONTJA

II. ELMÉLETI ALAPOK

1. Kulcsfogalmak
2. Alapelvek
3. A kooperatív és hagyományos tanulás összehasonlítása

III. A KOOPERATÍV TANULÁS FELTÉTELEI

1. Külső feltételek

A tér kialakítása
A csoportok szervezése
Motiváció és a pozitív kölcsönösség
Feladatok és az együttműködés
Tanulásszervezés
Kooperatív visszajelzés
Fejlesztő értékelés
Tanulásirányítás, a folyamat szabályozása
Tanári megfigyelések, élmények feldolgozása
Tanári kompetencia, a tanár feladatai

2. Belső feltételek

A tanulók közötti közvetlen interakció működése
Kooperatív tanulás és a kompetenciák

IV. KOOPERATÍV TANULÁSSZERVEZÉSI MODELLEK

Együtt – tanulási modell
Egyéni fejlődést értékelő modell
Csoportkutató munka
Munkasarok forgó modell
Co-op Co-op modell
Ráhangolódás – jelentésteremtés – reflektálás (RJR) modell

V. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS (HKT)

VI. KOOPERATÍV MÓDSZEREK ÉS GRAFIKAI SZERVEZŐK

1. A tanóra előkészítő részének módszerei
2. A tananyag feldolgozásának módszerei
3. A megértést ellenőrző módszerek
4. A gyakorlás módszerei
5. Információ megosztás és értékelés módszerei
6. Módszerekhez kapcsolható grafikai szervezők

VII. MELLÉKLETEK

IRODALOM

„Konklúzió

A kiscsoportokra épülő, együttműködő (kooperatív) tanulás hatékonysága ma már nem szorul elméleti bizonyításra. A szakirodalom egyértelműen leszögezi, hogy általa növekszik a gyerekek tanulási kedve és teljesítménye, miközben magatartásuk kiegyensúlyozottabbá, fegyelmezettebbé válik. A kutatások során bebizonyosodott, hogy nemcsak az intellektuális és magatartási tényezők, hanem a kognitív képességek és a szociális kompetenciák elsajátítását is segíti. Bizonyított az is, hogy a szociális egymásrautaltság és a pszichikai egészség között szoros kapcsolat van. Hatékonyabb az emocionális fejlődés, az érzelmi intelligencia, a szociális érzékenység és a pozitív értékek javulása, amelyek szoros kapcsolatban vannak a tanulmányi eredménnyel, az előmenetellel, és a szociális sikerrel. Ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül, mivel az iskolát elhagyó tanulóknak és fiatal felnőtteknek megfelelő lelki stabilitásra van szükségük ahhoz, hogy felépíthessék és fenntarthassák szakmai pályájukat, és közösségi kapcsolataikat az alapvető és fontossággal bíró egymásrautaltság érdekében, hiszen így tudnak majd hatékonyan rész venni a társadalmunk és a világ dolgaiban.” (Részlet a könyvből)

 
 
kooperatív tanulás, tanulásszervezés, proszociális képesség, kölcsönös bizalom

Orbán Józsefné: Humanisztikus kooperatív tanulás

Alcím: Foglakozás tervezetek gyűjteménye 2.

A könyv a Humanisztikus Kooperatív Tanulás (HKT) módszereire tervezett foglalkozások gyűjteménye. Olyan gyakorló tanítók munkáját foglalja magába, akik tanfolyam keretében sajátították el a program módszereit és felismerték az együttműködő csoportmunkára épülő tanítás-tanulás alapvető értékeit, személyiségformáló funkcióját. Munkájukat az igényesség, a minőségre törekvő humanisztikus szemléletmód hatja át. Céljuk nem csak az ismeretek átadása, hanem együttműködés megtanítása is, valamint a személyiségformálás a kooperatív kiscsoport, mint „szociális erő” segítségével.

A témák feldolgozása, tartalma, az együttműködésen alapuló csoportmunkára épül, a HKT tanóra ritmusának megfelelően: előzetes felkészítés, csoportfeladatok meghatározása, kooperatív csoportmunka, felkészülés a bemutatkozásra, a csoportok prezentációja, majd a többszintű értékelés.

A gyűjtemény nagy értékét képezik a foglalkozástervezetekhez csatolt feladatlapok, csoportmunkára alkalmas feladatokkal.

A kiadványt eredményesen használhatják, és sok hasznos, gyakorlatban jól alkalmazható ötletet, módszertani segítséget nyújthat azoknak a tanítónak, akik szívesen dolgoznak tanítványaikkal kooperatív csoportmunkában, és az együttműködés értékeinek kialakítására törekszenek munkájuk során.

A könyv adatai:

A KÖNYV CÍME: Humanisztikus kooperatív tanulás
ALCÍM: Foglakozás tervezetek gyűjteménye 2.
SZERZŐ: Orbán Józsefné
MEGJELENÉSI IDŐPONT: 1999.
KIADÓ: Janus Pannonius Tudományegyetem 2. Számú Gyakorló Iskola Pécs
NYELV: magyar
MŰFAJ: oktatási segédanyag
KÖTÉS, KIVITEL: ragasztó kötött
ILLUSZTRÁCIÓ: képek, rajzok
TERJEDELEM: 169 oldal
BORÍTÓ: színes nyomás, 250 gr-os műnyomó karton matt fóliával
ISBN: 963 641 700 8
MÉRET: B/5

TARTALOMJEGYZÉK

ELŐSZÓ
AJÁNLÁS
Olvasás 1. évfolyam
Olvasás 1. évfolyam
Egészségtan l. évfolyam
Olvasás 2. évfolyam
Olvasás 2. évfolyam
Olvasás 2. évfolyam
A “Rügyfakasztó, virághozó kikelet” c. témakör összefoglalása kiscsoportos munkaformában 2.évfolyam
Olvasás gyakorlása kiscsoportos munkaformában 3. évfolyam
Olvasás 3.évfolyam
Magyar irodalom 3. évfolyam
Olvasás 4. évfolyam
Nyelvtan 3.évfolyam
Nyelvtan 3. évfolyam
Nyelvtan 3. évfolyam
Fogalmazás gyakorlása kooperativitáson (együttmüködésen) alapuló tanulásszervezéssel
Környezetismeret 2.évfolyam
Környezetismeret 3. osztály
Környezetismeret 3. évfolyam
Környezetismeret, környezetvédelem 4. évfolyam
Matematika 2. évfolyam
Történelem 6. évfolyam
KOOPERATÍV CSOPORTMUNKÁN ALAPULÓ FOGLALKOZÁSOK LEÍRÁSÁT TARTALMAZÓ PUBLIKÁCIÓK
 
 
A könyv letöltése
 
 

Proszociális képesség fejlesztése

A kooperatív tanulás jobban felkészíti a gyerekeket az életre, a társadalomba való beilleszkedésre. A szociális készségek és kompetenciák erőteljesebben fejlődnek együttműködés során, mint versenyhelyzetben vagy önálló tevékenységben. Segíti az együttműködés és a proszociális képességek kialakulását, amelyek nemcsak a beilleszkedésnél, a későbbi élet során fontosak, hanem az együttműködés során szerzett tapasztalatok, érzelmi hatások hozzájárulnak az egészséges fejlődéshez is.

Az előadás megtekintése
 
 

Együttműködés és kölcsönös bizalom

A kooperatív tevékenységben nélkülözhetetlen a kölcsönös bizalom, mivel bizalom nélkül nincs kapcsolat, sem tanuló-tanuló között, sem tanár és tanuló között. Általa erősödik az együttműködés és elősegíti a személyes kompetenciák kialakulását, fejlődését.

Az előadás megtekintése
Az interjú meghallgatása
Hallgatói vélemények, óratervek
A Humanisztikus Kooperatív Tanulás (HKT) története Baranya megyében
A pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem II. számú Gyakorló Általános Iskola évkönyvében megjelent írások